Sign in / Join

Position Paper IPN

IPN wil een lans breken voor het actief ondersteunen van interactieve makers en onderzoekers. In onze Position Paper richten we ons op twee zaken. Ten eerste wordt het belang van deze industrie toegelicht en wordt een schets gegeven aan de hand van een aantal Nederlandse best-practices. Ten tweede wordt een voorstel gedaan voor noodzakelijke aanvulling van financiële middelen.

Wij hopen hiermee dat het ministerie van OCW bij het 100 jarig bestaan het belang van deze nieuwe discipline van innovatieve en interactieve media onderkent en daarmee recht doet aan digital storytelling, VR, AR, MR en games en actie neemt om deze industrie te versterken en ondersteunen.

Download de Position Paper