Sign in / Join

LIMA

LIMA conserveert, distribueert en onderzoekt mediakunst. Digitale kunst is volop in ontwikkeling. Nieuwe praktijken, platformen en vormen van participatie worden ontwikkeld en aangesproken. LIMA speelt een pioniersrol in dit veld door de vroegtijdige herkenning van talenten, wereldwijde distributie en presentatie van haar veelgebruikte collectie en archief van vijftig jaar mediakunst, de ondersteuning van nieuwe artistieke producties en haar toonaangevende activiteiten op het gebied van het behoud van digitale kunst.
In samenwerking met kunstenaars, musea, universiteiten en academies, onderzoekt LIMA vraagstukken over het behoud en de toekomstige toegankelijkheid van dit specifieke deel van ons cultureel erfgoed. Ons duurzaamheidslab is een multidisciplinaire, open werkplaats voor conservering en productie. LIMA is een ontmoetingsplek voor mensen die vanuit een artistiek, wetenschappelijk, technisch, theoretisch en/of praktisch perspectief willen samenwerken en reflecteren op technologische kunst. LIMA zet zich in voor het behoud van mediakunst door de vertaalslag mogelijk te maken naar de huidige tijd en (toekomstige) techniek, en theorie en praktijk te verbinden. LIMA vertegenwoordigt zowel gevestigde als beginnende kunstenaars en ondersteunt hen in de presentatie en ontwikkeling van nieuw werk binnen de op media en technologie gebaseerde kunstenaarspraktijk, en brengt hen in contact met het LIMA netwerk van curatoren en andere experts. Als agent staat LIMA midden in de praktijk en is een belangrijke schakel tussen kunstenaar en publiek en tussen presentatie en behoud.
LIMA produceerde o.a. #64 (2017) van Joost Rekveld, CANTUS VISCOUS (2016) van Mark IJzerman, For Preview Only (2016) van Jonas Lund en www. videocollectionorderedbytitlelength.work van Jan Robert Leegte (2016). Nieuwe werken die zich verhouden tot de LIMA collectie, waarmee opnieuw een relatie werd aangegaan tussen conservering, distributie, onderzoek en de hedendaagse productie van digitale kunst. LIMA is een internationaal expertisecentrum, pionier en expert op het gebied van archivering, conservering en distributietechnieken voor mediakunst. LIMA distribueert een omvangrijke collectie met media kunstwerken vanaf de jaren ’70 tot nu en presenteert deze kunstwerken wereldwijd. LIMA beheert een e-depot met digitale kunst waarvan meer dan vijfentwintig moderne kunstmusea, bedrijfscollecties, academies en verzamelaars actief gebruikmaken. LIMA is voortgekomen uit NIMk (Nederlands Instituut voor Mediakunst) en is gevestigd in Amsterdam.

Arie Biemondstraat 111, 1054 BP Amsterdam
Telefoon 020 3892030
Kvk. 56569254
Contactpersoon:
Gaby Wijers: gabywijers@li-ma.nl

www.li-ma.nl

Links:
Onderzoeksproject UNFOLD: http://www.li-ma.nl/site/article/unfold-case-study
Een overzicht van alle LIMA projecten: http://www.li-ma.nl/site/projects

beeld: Broersen & Lukács – Establishing Eden (NZ/NL, 2016)