Sign in / Join

Verslag Expertmeeting Digital Storytelling Online

Als eerste event heeft de IPN, in samenwerking met het lectoraat Performatieve Maakprocessen van de HKU,  deze herfst een expertmeeting georganiseerd tijdens het NFF 2017 Interactive programma. De meeting had als doel om te onderzoeken wat de kansen en bedreigingen zijn rondom het produceren van innovatieve, interactieve en digitale projecten. Onder leiding van moderator Tijmen Schep en een achttal gespreksleiders hebben ruim 70 makers en kunstenaars en medewerkers van festivals, particuliere en publieke fondsen, overheids- en onderwijsinstellingen in een aantal ronde-tafel discussies gekeken hoe vanuit de gehele keten van onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie deze industrie beter ondersteund kan worden in ontwikkeling en groei.

De acht onderwerpen die ter tafel zijn gekomen zijn 1) transmedia storytelling, 2) doorontwikkelingskansen rondom VR/AR/MR, 3) open standaarden in een wereld van Google en Netflix, 4) radicaal experiment, 5) (inter)nationale distributie en publieksbereik, 6) kennisdeling en ontwikkeling, 7) nationale plek voor onderzoek en ontwikkeling en 8) talentontwikkeling van de hybride kunstenaar.

Het verslag van deze bijeenkomst is als input gestuurd naar zowel OCW als de Raad voor Cultuur ter ondersteuning van beleid en is in goede orde en met dank ontvangen. Wil je meer weten? Download dan hier het hele verslag: Verslag Expertmeeting