Sign in / Join

Scan Digitale Literatuur

De komst van allerlei nieuwe digitale technologieën laat ook het boekenvak niet onbewogen en nieuwe vormen van digitale literatuur ontstaan. Maar wat is dat nu eigenlijk, digitale literatuur? Digitale literatuur is taal waar je op kan klikken, waar je misschien wel naar moet zwaaien, of in rond kan lopen of die online is, taal als installatie of als game, met zijn eigen specifieke kenmerken . KVB Boekwerk en het Nederlands Letterenfonds gaven opdracht tot een verkenning en analyse van recente (inter)nationale digitale projecten. Klik hier voor het hele rapport.