Interactieve Producenten Nederland is een belangenvereniging ten behoeve van de innovatieve industrie. IPN wil het productieklimaat van interactief Nederland verbeteren: Interactieve verhalen, virtual reality (VR), augmented reality (AR), mixed reality (MR) en games vormen een spannende maar ook kwetsbare industrie in Nederland. Interessant vanwege het innovatieve en verbindende karakter, uitdagend omdat technieken, gereedschappen en distributieplatformen nog volop in ontwikkeling zijn. IPN richt zich op:

  • Het inbedden van de sector in de bredere markt/industrie van media -en filmorganisaties
  • Monitoren van financieringsmodellen en omzetcijfers
  • Versterken van het productieklimaat
  • Het creëren van een brugfunctie tussen onderwijs en arbeidsmarkt: welke beroepen staan eraan te komen en hoe kunnen we daarop anticiperen
  • Toegang van talent tot de markt versoepelen en ondersteunen
  • Agenderen/informeren wetgeving rondom intellectueel eigendom en rechten
  • Internationale co-producties en distributie binnen en buiten Europa

IPN is opgezet naar het model van andere bestaande beroepsorganisaties zoals DPN (Documentaire Producenten Nederland), FPN (Filmproducenten Nederland) en APN (Vereniging voor Nederlandse Animatie Producenten) en richt zich specifiek op de kansen en uitdagingen die het interactieve veld biedt.

Wij willen een lans breken voor het actief ondersteunen van interactieve makers en onderzoekers. In de Position Paper wordt een schets gegeven aan de hand van een aantal Nederlandse best-practices. Ten tweede wordt een voorstel gedaan voor noodzakelijke aanvulling van financiële middelen. Wij hopen hiermee dat het ministerie van OCW bij het 100 jarig bestaan het belang van deze nieuwe discipline van innovatieve en interactieve media onderkent en daarmee recht doet aan digital storytelling, VR, AR, MR en games en actie neemt om deze industrie te versterken en ondersteunen.

Download de Position Paper van IPN

IPN is ingeschreven bij de KvK Amsterdam: 69444013
De Akte van oprichting is op aanvraag in te zien.